Tämän laskentamallin tarkoitus on avustaa tapahtumajärjestäjää ja viranomaisia tapahtumayleisön turvallisuuden varmistamisessa.
Malli ei huomioi esiintyjien, kilpailijoiden tai järjestäjien oman turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia erityisjärjestelyjä. Tapahtumajärjestäjä: näihin varautumiseksi pyydä lisäohjeita viranomaisilta tai muilta asiantuntijoilta.
Tämän laskentamallin tietoja voi käyttää tapahtumajärjestäjän ja viranomaisen yhteistyön pohjana. Viranomainen määrittää lopullisen tapahtumalta vaaditun turvallisuustason.