Tervetuloa käyttämään Turvallisen tapahtuman työkalua!

Tämän työkalun tarkoituksena on avustaa tapahtumajärjestäjää ja viranomaisia tapahtumayleisön turvallisuuden varmistamisessa. Työkalu tuottaa syötettyjen tietojen perusteella laskennallisen riskipisteytyksen tapahtumalle sekä tekee arvion tapahtumaensiavun potilasmäärästä ja tarvittavasta henkilökunnasta. Työkalu ohjaa kysymysten perusteella tapahtumajärjestäjää ottamaan huomioon erilaisia turvallisuusnäkökulmia, mutta sitä on aina täydennettävä tapahtumakohtaisella riskinarviolla.
Huomioi, että työkalu on tarkoitettu tapahtumayleisön riskien arvioimiseen. Työkalu ei huomioi erityisvaatimuksia, jotka koskevat osallistujia tai kilpailijoita esimerkiksi kilpaurheilussa, moottoriurheilussa, extremelajeissa tai muissa erityistapahtumissa. Näiden ryhmien turvallisuusvaatimuksista tapahtumajärjestäjä voi selvitää lisätietoja esimerkiksi lajiliitoista.

Tietosuojasyistä työkalu ei tallenna mitään tietoja. Tästä syystä esimerkiksi sivun päivittäminen poistaa kaikki täyttämäsi tiedot. Jos haluat säilyttää ne, tulosta sivu.

Lisätietoja työkalusta

Työkalu perustuu belgialaiseen PRIMA (Plan Risk Manifestation) -laskentamalliin, joka on Excel-pohjainen työkalu massatapahtumien yleisön riskien arviointiin ja ennakointiin. Mallia on kehitetty vuodesta 2006 alkaen ja sen on osoitettu (Spaepen ym. 2020 1, 2) ennustavan massatapahtuman potilasmääriä nykyisin käytössä olevista laskennallisista malleista parhaiten. Alkuperäinen malli sisältää noin 160 kysymystä. Mallia on kevennetty nettiversioon ja muokattu Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi, mutta laskentamenetelmät ovat alkuperäiset.